Svensk biblioteksförenings expertnätverk för statliga bibliotek samlar de som arbetar på myndighetsbibliotek och specialbibliotek. Syftet med nätverket är att skapa en kontaktyta för erfarenhetsutbyte, kompetens- och verksamhetsutveckling. Vi är intresserade av frågor kring informationsförsörjning, publicering och omvärldsbevakning. Vi diskuterar också frågor kring olika målgrupper och hur man synliggör biblioteksverksamheten inom och utanför organisationen.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.