Expertnätverket för tidningar och tidskrifter på folkbibliotek

Nätverket vänder sig till personer som arbetar med eller är intresserade av frågor som rör tidningar och tidskrifter på folkbibliotek. Nätverket är ett forum för att diskutera praktiska frågor, urval, bevarandefrågor, exponering, databaser, marknadsföring med mera. Förhoppningsvis kan vi ordna återkommande nätverksträffar för idéutbyte, inspiration och kompetensutveckling.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Kontakta gärna expertnätverket om du har några frågor eller vill veta mer.

Pascale Ruault Kaddani
Pascale Ruault Kaddani

Kontaktperson för Expertnätverket för tidskrifter på folkbibliotek

Maila mig

Expertnätverket för tidskrifter på folkbibliotek
Expertnätverket för tidskrifter på folkbibliotek

E-postlista

Maila mig