Nätverket vänder sig till personer som arbetar med eller är intresserade av frågor som rör tidningar och tidskrifter på folkbibliotek. Nätverket är ett forum för att diskutera praktiska frågor, urval, bevarandefrågor, exponering, databaser, marknadsföring med mera. Förhoppningsvis kan vi ordna återkommande nätverksträffar för idéutbyte, inspiration och kompetensutveckling.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.