Expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier

Nätverket syftar till att skapa ett forum där studerade och nya bibliotekarier kan mötas för att utbyta erfarenheter och hjälpa och stötta varandra i början av arbetslivet. Det kan handla om exempelvis jobbsökande, anställningsvillkor, karriärutveckling och kompetensutveckling.

Kontaktpersoner

Karin Lundin
Karin Lundin

Malmö universitetsbibliotek

Maila mig

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för studerande och nya bibliotekarier
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för studerande och nya bibliotekarier

E-postlista

Maila mig