Expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier

Nätverket syftar till att skapa ett forum där studerade och nya bibliotekarier kan mötas för att utbyta erfarenheter och hjälpa och stötta varandra i början av arbetslivet. Det kan handla om exempelvis jobbsökande, anställningsvillkor, karriärutveckling och kompetensutveckling.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Caroline Wänlund
Caroline Wänlund

Uppsala stadsbibliotek

Maila mig

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för studerande och nya bibliotekarier
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för studerande och nya bibliotekarier

E-postlista

Maila mig