Expertnätverket för studerande och nya bibliotekarier

Nätverket syftar till att skapa ett forum där studerade och nya bibliotekarier kan mötas för att utbyta erfarenheter och hjälpa och stötta varandra i början av arbetslivet. Det kan handla om exempelvis jobbsökande, anställningsvillkor, karriärutveckling och kompetensutveckling.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.

Kontakt

Caroline Wänlund

Caroline Wänlund

Uppsala stadsbibliotek

email Uppsala stadsbibliotek, Caroline Wänlund

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för studerande och nya bibliotekarier

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för studerande och nya bibliotekarier

E-postlista

email E-postlista, Svensk biblioteksförenings expertnätverk för studerande och nya bibliotekarier