Nätverkets syfte är främst att hjälpa biblioteken med omvärldsbevakning av tecknade serier på biblioteket. Serier anses generellt ha en låg status jämfört med andra konstformer och det övergripande målet med nätverket är att vara en arena för kunskapsutbyte för att främja kvaliteten och mångsidigheten i bibliotekets samling och att lyfta serien som konstform. Nätverket vill vara en resurs för inköp samt öppna för dialog och erfarenhetsutbyte kring aktiviteter och pedagogiskt arbete med serier.

Intresserad? Nätverket är öppet för alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening. Kontakta info@svbib.se för att gå med.