Fortbildningsdag för gymnasiebibliotekarier i Väst

Svensk biblioteksförening Väst och Göteborgs universitetsbibliotek bjuder in till fortbildningsdag för gymnasiebibliotekarier den 17 juni. Vi träffas liksom förra året på Pedagogen i Göteborg. Temat för årets utbildningsdag är Rapportskrivning och kommer att lyfta vår roll som gymnasiebibliotekarier i elevernas informationssökningsprocess.

Elever som ska skriva en rapport möter många utmaningar. Hur kan lärare och bibliotekarie tillsammans bygga upp en struktur kring rapportskrivning som synliggör processen för eleven? Hur skapar vi genom samarbete upplägg som fångar upp elevens tankar, handlingar och känslor genom hela informationssökningsprocessen? Hur kan workshops fungera som ett stöd, stärka självförtroendet och lotsa eleven genom processens olika faser?

De flesta har säkert mött Carol Kuhlthaus teorier kring Information Search Process under utbildningen. 2007 kom Guided Inquiry: Learning in the 21st Century om stödstrukturer för eleverna när de befinner sig i en informationssökningsprocess. Upplägget utvecklades i Guided Inquiry Design: A Framework for Inquiry in Your School från 2012. Några har kanske mött Guided Inquiry genom Ross Todd som varit på flera Sverige-besök eller inspirerats av metoden Scientific Literature Review (2014) som också utgår från ISP. På vilket sätt är Guided Inquiry relevant för oss idag och i en svensk kontext utifrån GY11? Detta kommer vi att ägna förmiddagen åt att undersöka i en workshop där vi själva använder oss av Guided Inquiry. Workshopen leds av Lena Fogelberg Carlsson som är gymnasiebibliotekarie i Linköping. Lena är ämneslärare och undervisade på högstadiet innan hon utbildade sig till bibliotekarie. Hon har många års erfarenhet av att arbeta med Guided Inquiry som förhållningssätt och metod tillsammans med sina lärarkollegor på Katedralskolan.

Fokus kommer att ligga på dialog kring hur Guided Inquiry kan användas i praktiken snarare än föreläsning om vad metoden innebär. För att få ut så mycket som möjligt av workshopen har Lena skickat med material att ta del av inför dagen (se länkar nedan).

Efter lunch får vi lyssna till Anette Wahlandt som undervisar om akademiskt språk och skrivande på lärarprogrammet, yrkeslärarprogrammet och rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet. Ofta hamnar gymnasiebibliotekarier i situationer där stödet i att söka material till en rapport eller uppsats glider över till frågor om att skriva och producera en text. Hur gör vi då? Anette kommer bland annat att berätta om hur hon hjälper studenter att komma igång med skrivandet, hur texter kan organiseras, referenshantering och att hjälpa studenter att skriva med egna ord.

Eftermiddagen avslutas med två praktiska exempel. Thomas Palmqvist och Amanda Pettersson, bibliotekarier på Pedagogiska biblioteket, har tillsammans med Anette Wahlandt undervisning som syftar till att utveckla studenters färdigheter i att söka och läsa vetenskapliga publikationer. Här återges ett sådant inslag. Malin Holgerson och Karolina Hanberger, gymnasiebibliotekarier på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke, ger exempel på nedslag i informationssökningsprocessen med syfte att göra eleverna medvetna om olika texttyper och källor på olika nivåer.

Instuderingsmaterial:
Guided Inquiry Design Process
Blogginlägg
Lyssna:

 

Program:
9.00                    Kaffe och smörgås
9.30                    Guided Inquiry – Lena Fogelberg Carlsson
12.00                  Lunch på egen hand
13.30                  Skrivprocessen – Anette Wahlandt
14.30                  Diskussionspass
15.00                  Kaffe och frukt
15.15                  Att läsa en vetenskaplig artikel – Thomas Palmqvist & Amanda Pettersson
15.30                  Nedslag i informationssökningsprocessen – Malin Holgerson & Karolina Hanberger
15.45                  Avslutning

Plats: Pedagogen A Utsikten, Västra Hamngatan 25, sal A1 311 (Första våningen, ta trappan till höger bredvid biblioteket)
Anmälan: https://forms.gle/eC5179E7tGxk8i7w6

Sista anmälningsdag är 13 juni. Utbildningsdagen är gratis och öppen för alla gymnasiebibliotekarier i Västsverige, antalet platser är dock begränsat.

Varmt välkommen!