#1lib1ref-kampanjen är världsomspännande och arrangeras nu för andra året i Sverige, från 15 januari till 3 februari. Den bygger på att personal inom biblioteksväsendet ger mikrobidrag till Wikipedia i form av källhänvisningar till trovärdiga källor där sådana saknas.

2017 blev första året då de svenska biblioteken deltog i #1lib1ref (”one librarian, one reference”) och nu är anmälan öppen för att delta 2018. Tack vare ett omfattande engagemang under 2017 mer än fördubblades antalet redigeringar genom insatsen jämfört med året innan.

Mer information om kampanjen på Wikimedia Sveriges webbplats (nytt fönster)

Intresserad av att vara med?
Intresseanmälan för att delta i #1lib1ref 2018 görs via denna länk (nytt fönster)