Med anledning av FN:s klimatkonferens COP26 kommer KTH Biblioteket tillsammans med KTH Climate action center i november att arrangera två panelsamtal som handlar om minskade utsläpp och klimatfotavtryck.

Klimatfrågan ligger högt på agendan, och betinget för Sverige och världen att minska utsläppen av växthusgaser är mycket stort. Vilken roll kan forskningen spela? Vi presenterar tre KTH-forskare vars forskning har stor potential att bidra till utsläppsminskningar på samhällsområden som står för en stor andel av utsläppen.

Panelsamtalen är öppna för alla, kommer att hållas på svenska, är helt gratis och kommer att ske i Zoom.

Klimatsamtal Dag 1: Så bidrar KTH-forskning till minskade utsläpp | KTH

Klimatsamtal Dag 2: Så kan våra klimatfotavtryck minskas | KTH

Evenemangen som event på Facebook:

Dag 1https://fb.me/e/2BX4xFC7k

Dag 2https://fb.me/e/1NRFsrELX

Foto: Li-An Lim