Specialsamlingar i Sverige är ett samarbete mellan Göteborgs UB, Lunds UB och Uppsala UB. Förra året i oktober ägde det första heldagsseminariet rum i Göteborg, och den 17 oktober sker det andra seminariet i serien, denna gång i Uppsala.

Program 17 oktober

09:00–09:05 Välkommen

09:05–10:00 Fil. dr Maria Schildt, Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet: Musik och materiell kultur. Att arbeta med musikaliers omusikaliska egenskaper.

10:00–10:30 Fika

10:30–11:25 Docent Dimitrios Iordanoglou, Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet: Homeros from the hylla? Vad är en klassisk text och var finns den egentligen?

11:25–12:15 Fil. dr Erik Hamberg, Uppsala universitetsbibliotek: Rudbeckarnas böcker i Leufstabruk.

12:15–14:00 Lunch

14:00–15:00 Fil. dr Annie Mattsson, Institutionen för litteraturvetenskap vid Uppsala universitet: Kunskap, makt, materialitet. Svenska arkiv på 1700-talet.

15:00–15:30 Fika

15:30–16:15 Fil. dr Per Widén, Institutionen för idé- och lärdomshistoria och Institutionen för konstvetenskap vid Uppsala universitet: Att skilja på sak och person. Eller inte.

16:15–16:30 Avslutning

Moderator: Professor Mattias Lundberg, Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala universitet 

Deltagande under dagen är kostnadsfritt. Fika på för- och eftermiddagen ingår.

Anmälan görs senast den 10 oktober till Peter Sjökvist, Uppsala UB, peter.sjokvist@ub.uu.se

Uppsala universitetsbiblioteks sida om Specialsamlingar i Sverige (öppnas i nytt fönster)