Välkommen till en eftermiddag med tema verksamhetsutveckling för bibliotek:

Tisdag 13 november kl. 14-17 i Hörsalen på Karlsgatan 2 i Västerås

Regionförening Södra Svealand bjuder in medlemmar och intresserade biblioteksmedarbetare till en eftermiddag med introduktion till Design thinking-metodik. Det kommer att handla om design som metod för verksamhetsutveckling utifrån användarnas upplevelser och behov.

Det blir en introduktion till metoden som varvas med samtal och workshop med Maria Telenius och Cajsa Broström.

Anmäl dig till eftermiddagen här: http://bit.ly/Designthinking13novemberVästerås

Maria Telenius, arbetar på Kulturrådet som projektledare för Bokstart. Hon är utbildad inom design thinking på KTHs Openlab och coach för användardriven innovation.  Maria Telenius coachar offentlig sektor att utveckla innovativa tjänster med utgångspunkt i invånarnas upplevelser bl. a. via SKLs Innovationsguiden. Syftet är att utveckla en verksamhet som bättre motsvarar behoven hos användarna.

Maria Telenius menar att design thinking kan vara ett stöd inom biblioteksverksamhet för att skapa ändamålsenlig innovation och förbättra offentliga tjänster, genom empati och samskapande med användarna. Det ger oss en metod för att verkligen förstå människors behov och bygga ett hållbart samhälle.

Om du vill veta mer om metodiken i förväg:

http://designthinkingförbibliotek.se/

https://www.ted.com/talks/tim_brown_urges_designers_to_think_big

http://innovationsguiden.se/

Regionförening Södra Svealand erbjuder en mötesplats för erfarenhetsutbyten och kompetensutveckling för alla biblioteksmedarbetare i Västmanland, Sörmland och Örebro län.

Ta chansen att nätverka och knyta kontakter med kollegor inom biblioteksbranschen som du inte träffar varje dag!

Denna gång är det är inget krav att vara medlem i förening för att delta i aktiviteten.

Eftermiddagen avslutas med medlemsmingel där föreningen bjuder alla deltagare på mat och dryck, utan kostnad.

Anmäl dig till eftermiddagen här: http://bit.ly/Designthinking13novemberVästerås 

Är du medlem eller intresserad av att bli medlem inom Svensk biblioteksförening?

Medlemskap i Svensk biblioteksförening kostar 350:-/år och ger en mängd rabatter och förmåner av vilka en är medlemskap i en regionförening. Läs mer här: Svensk biblioteksförening

Du som redan är medlem i Svensk Biblioteksförening behöver också ansluta dig till regionförening Södra Svealand genom att skicka ett mail till info@svbib.se och meddela att du vill tillhöra Regionförening Södra Svealand.

Frågor? 

Kontakta Regionförening Södra Svealands ordförande, Cajsa Broström, tfn 072-1530627, cajsa.brostrom@regionvastmanland.se

Styrelsen för Svensk biblioteksförening Regionförening Södra Svealand

Cajsa Broström, Kulturutveckling, Region Västmanland

Anne Ljungdahl, Pettersbergsskolans bibliotek, Västerås stad

Magnus Velander, Mälardalens högskolebibliotek, Västerås

Katarina Ylikiiskilä, Mälardalens högskolebibliotek, Eskilstuna

Katarina Möller, stadsdelsbiblioteket i Vivalla, Örebro stadsbibliotek

Camilla Göthberg, Örebro universitetsbibliotek