Inspirations-/fortbildningskonferens om bokstäver och språk arrangeras för pedagoger från förskolor, förskoleklass, år 1 till 3, och bibliotekarier.

Moderator: Journalisten Gunilla Kindstrand

Kostnadsfri konferens, med max 80 deltagare men om avbokning inte görs debiteras 200 kronor.

Anmälan till Läsrörelsen: Via formulär på Läsrörelsens hemsida 

Sista anmälningsdag: Onsdag 28 december 2022