Vad innebär AI-utvecklingen för bibliotekens ämnesbeskrivande verksamheter och tjänster? Välkommen till ett Huminfra-seminarium med automatiska ämnesord och kategorisering i fokus.

Kan språkteknologiska metoder som ämnesmodellering (topic modeling) komplettera eller helt ersätta traditionella ämnesordssystem? Vilka är för- och nackdelarna med automatgenererade och människogenererade ämnen? Och vad lär vi oss om vi jämför de olika systemens resultat med varandra?

Seminariet är öppet för alla men riktar sig särskilt till forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap samt till nyfiken bibliotekspersonal med intresse för hur AI kan skapa nytta i biblioteksbranschen. Seminariet är på engelska och sker på plats vid Högskolan i Borås samt digitalt.

Presentationer och diskussion

Martin Malmsten (IT-arkitekt, KB, och head data scientist, KB-labb) och Viktoria Lundborg (bibliotekarie, Redaktionen för Svenska ämnesord, KB) presenterar resultatet av ett pilotprojekt på KB där man ämneskategoriserat texter med hjälp av AI.

Koraljka Golub (professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet) diskuterar automatiska ämnesordssystem utifrån sin tidigare forskning inom området.

Efter presentationerna följer en öppen diskussion kring både möjligheter och eventuella problem med tillämpning av systemen.

Läs mer här

Foto: Unsplash.