Den 19–25 mars 2018 arrangeras All Digital Week, som är det nya namnet på Get Online Week.

All Digital Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. Det kostar ingenting att anmäla sig, men varje aktör bekostar själv sin egen aktivitet. Digidelnätverkets nationella grupp har anmält Sveriges deltagande under All Digital Week och samlar alla aktiviteter i Sverige. Anmäl gärna era egna event:
Anmäl event (nytt fönster)

Kampanjmaterial, även med svensk text, finns tillgängligt för nedladdning på digidel.se

Två internationella teman 2018

För All Digital Week 2018 aviseras två breda internationella teman:

  • Bygg förtroende för teknik genom att utveckla kritiskt tänkande och mediekunskap
  • Utveckla ett livslångt lärande för att förbättra digitala färdigheter i en ständigt föränderlig och alltmer digitalorienterad ekonomi

Läs mer på den europeiska webbplatsen för All Digital Week (nytt fönster)

Kontakt

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, kontakta projektledare för All Digital Week 2018 i Sverige Terese Raymond:
E-post: Terese Raymond