Allas skolbibliotek? Utmaning och inspiration för arbete med mångspråkiga och tillgängliga medier 

Den 1 december arrangerar Internationella biblioteket och Myndigheten för tillgängliga medier en fortbildningsdag för dig som arbetar på skolbibliotek. Dagen äger rum i Stockholm och är avgiftsfri. Sista dagen att anmäla sig är 10 november.

Till program och anmälan (nytt fönster)

Vid frågor:
Charlotte Goobar, charlotte.goobar@stockholm.se
Helena Nordqvist, helena.nordqvist@mtm.se