Den 17 december 2018 är det hundra år sedan den extrainkallade (urtima) Riksdagen kom överens om införandet av allmän och lika rösträtt. Riksdagen har därför utlyst en tillfällig allmän flaggdag den 17 december i år.

– Beslutet om rösträtt den 17 december 1918 är en viktig händelse för demokratins genombrott, men inte den enda. Vi ser demokratiseringen som en process och dess införande bör därmed även firas under kommande år, säger Torbjörn Nilsson, professor i historia vid Södertörns högskola.

Ta del av materialet
Artiklar om vad som hände under vilka år, om rösträttsrörelsens förkämpar och motståndare, om förutsättningar och händelser i omvärlden finns på webbplatsen Demokrati100.se Materialet är fritt att använda och sprida.

Kontakt:
Torbjörn Nilsson, professor i historia, Södertörns högskola
torbjorn.nilsson@sh.se
070-225 07 34
08-608 42 92

Demokrati100.se
Demokrati100.se är en satsning på digitalisering av kulturarvsmaterial från arkiv, museer och bibliotek som berättar om tillkomsten av den allmänna och lika rösträtten för hundra år sedan. Jubileet firas under åren 2018–2021. Projektet har initierats av Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket.