9 oktober anordnar Luleå UB en altmetridag.

Preliminärt program

 

10.00-10.15     Uppstart och hälsa välkommen, kaffe/te och fika

10.15-12.00     Alla deltagande organisationer berättar om sitt altmetriarbete (10-15 minuter per organisation)

  • Vad jobbar man med kring altmetri?
  • Hur vill man utveckla sitt altmetriarbete framåt?
  • Vilka är de största utmaningarna med altmetriarbetet?

12.00-13.15     Lunch på egen bekostnad

13.15-13.45     Rapport från 4:am altmetrikonferensen

13.45-14.30     Diskussion i grupp och sedan redovisning,

  • Vilken typ av samarbete/utbyte behöver vi i ett framtida nätverk?
  • Nationella riktlinjer för altmetri, finns behovet i Sverige?
  • Vilka är de största utmaningarna med altmetriarbetet i Sverige?
  • Kan altmetri komma att användas för befordringsgång och resursfördelning i Sverige?
  • Finns det etiska aspekter med altmetri?

14.30-15.00     Kaffe/te och fika

15.00-16.00     Summering av diskussionerna och ev. formulera en plan framåt för nätverket.

16.00-16.15     Visning av Slack som förslag på kommunikationsverktyg

16.15-16.30     Avslutning av dagen

Anmälan senast 2 oktober 2017 (öppnas i nytt fönster)

Sida om altimetridagen på Luleå Tekniska Universitets webbplats (nytt fönster)

Välkommen till Luleå!