Välkommen till en sändning av Angelägen forskning som handlar om bibliotek och samverkan.

Samverkan och delaktighet är angelägna frågor för folkbibliotek. Hur kan bibliotek samverka med fler olika aktörer, hur kan delaktighet med bibliotekens användare öka, på vilka sätt är social hållbarhet en del av folkbibliotek och hur påverkar dessa aspekter bibliotekens medarbetare – professionen? Dessa frågor utforskas i andra tillfället av Angelägen forskning. Samtalet tar utgångspunkt i ett par artiklar skrivna av Sofia Sol Lindström, lektor på bibliotekshögskolan i Borås.

I detta Angelägen forskning samtalar Sofia med Mohammad Mekrami, avdelningschef för folkbibliotek och kulturhus i Uppsala. Konkreta exempel från praktiken möter teori- och forskningsperspektiv kring samverkan, delaktighet och social hållbarhet i relation till folkbibliotek.

Angelägen forskning är ett samarbetet från MTM, Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Digiteket.

Läs mer om Angelägen forskning via Digitekets webbplats.