Hur styrs egentligen biblioteken? Denna gång handlar Angelägen forskning om hur politik, styrdokument, medarbetaren i den praktiska verksamheten och medborgarna samspelar runt bibliotekens demokratiska uppdrag.

Biblioteken ska vara till för alla, men har också utpekade prioriterade målgrupper. Vad innebär det för den praktiska biblioteksverksamheten när budgeten blir mindre och personalen behöver prioritera? Hur viktiga är bibliotekslagen och biblioteksplanen i arbetet med att bevara det professionella handlingsutrymmet?

Hanna Carlsson, lektor vid Linnéuniversitetet, samtalar med Nick Jones, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Huddinge, om bibliotekens demokratiska roll i en komplex samtid.

Hanna har forskat om ledning och styrning av bibliotek och ser i sin forskning exempel på hur biblioteket blir en ideologisk spelplan där olika perspektiv på demokrati projiceras, och där tjänstemannarollen och dess roll till politiken utmanas.

Nick har lång erfarenhet av att leda kommunal biblioteksverksamhet i den terräng av lagar, regler och styr- och målkonflikter som är en del av tjänstepersonens vardag.

Samtalet sänds live, ingen föranmälan krävs. Läs mer om samtalet och delta här, länk öppnas i nytt fönster!

Om Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.