Nu kan ni ansöka om att bli Årets skolbibliotek 2023. Priset delas ut av Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG.

Om priset

Priset Årets skolbibliotek delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen. Vem som helst kan föreslå ett grundskole-, gymnasie- eller folkhögskolebibliotek. Givetvis kan även integrerade folk- och skolbibliotek föreslås eller skolbiblioteksverksamhet organiserad på annat sätt. Av de inkomna förslagen väljer juryn sedan ut en vinnare och två skolbibliotek som får hedersomnämnanden.

Ett skolbibliotek kan endast väljas till Årets skolbibliotek en gång under en 10-årsperiod.

Juryn lägger särskild vikt vid:

  • skolledningens del i utvecklingsarbetet
  • att skolbiblioteket har en integrerad roll i skolans måluppfyllelse avseende läsning, värdegrundsarbete och medie- och informationskunnighet
  • skolbibliotekets tillgänglighet avseende elever i behov av särskilt stöd
  • att skolbiblioteket strävar efter att jämställa alla elevers behov av medier, oavsett modersmål
  • en bemanning som motsvarar skolans behov

Ansökan ska vara inskickad senast 17 augusti.

Läs mer om priset och ansök här, länk öppnas i ny flik.

I bild: 2022 års vinnare av Årets skolbibliotek Sandsbro skola.