Det finns en okritisk tro på vad algoritmer förmår. När allt fler tycks propagera för att hoppa på AI-tåget, är det viktigt att kritiskt granska de algoritmiskt processade dataflöden som utgör dess grund.

Skillnaden mellan människa och maskin tros kollapsa då vi har tillgång till tillräckligt mycket data och tillräckligt med datakraft för att uppgradera vår gamla algoritmiska processor, kroppen.
AI kan inte ersätta människor i nära förestående tid, men i dag verkar det finnas en tro på objektiv kvantifiering och spårning av all typ av mänskligt beteende och social samvaro genom digital teknologi.

Jakob Svensson forskar vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation, Malmö universitet och är aktuell med projektet Bakom algoritmen: En studie om programmerare och logikerna bakom dess arbete.

Välkommen till vårens andra kvällsföreläsning! Efteråt fortsätter de som vill till närliggande pub.

Photo by Franck V. on Unsplash