Årets fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier verksamma på högskole-, universitets- och sjukhusbibliotek hålls i Linköping den 21-22 november.

Ett axplock ur programmet som kommer att bli klart inom kort:

Tidskriftsklubb med twist – granska artikel med granskningsmall
NVivo för undersökningar och kvalitativ dataanalays
Från storyboard till färdig film
(Svensk) MeSH (och lite SveMed+)
Samtala om skönlitteratur – ett biblioterapeutiskt arbetssätt
UX + bibliotek = sant

Varmt välkomna till Medicinska biblioteket i Linköping i november!

Foto: Emma Busk Winquist