Föredrag med Caroline Ahlström Arcini om vad det osteologiska materialet berättar om dom gravlagda vid Gårdby kyrka, Öland.

Vid restaureringen av kyrkans golv upptäcktes rester efter 28 människor. Totalt hittades 22 intakta skelett och de liksom benen från tio söndergrävda skelett, undersöktes osteologiskt men också genom 14C-analyser.

En grav i mitten av kyrkan stod ut från de övriga. I graven låg en välbevarad man insvept i ett skinn surrat med rep. Vid närmare undersökning av skelettet hittade man hugg och stickskador och allt pekar på att mannen dött i strid. Vem var han och hur hade han nått sin våldsamma död?

Foto: Pixabay