Hur fri är den offentligt finansierade kulturen? Och hur arbetar man inom en regional eller kommunal förvaltning med armslängds avstånds begreppets tillämpning? Detta är frågor som diskuteras under ett kunskapswebbinarium den 2 juni.

Ett visst mått av styrning finns alltid inom och från politiskt styrda organisationer. Men var går gränsen mellan vilken styrning som bör ske från de politiskt valda, som i sin roll representerar väljarna, och vad är oacceptabel styrning? Hur skiljer sig olika former av styrning åt, från politiskt tillsatta styrelser i en kulturinstitution till främjandearbete i en kulturförvaltning eller fördelning av kulturstöd?

Många diskussioner de senaste åren har handlat om vad armlängds avstånd innebär på den statliga nivån. I det här seminariet är det dock den regionala, och även lokala, nivån som är i fokus.

Innehåll

Seminariet tar utgångspunkt i kulturförvaltningens rapport ”Värnandet av konstnärlig frihet och armlängds avstånd i Region Stockholms stödgivning till kulturområdet”.

Ann Larsson, chefsenheten för stödgivning och Erik Häger, handläggare för kulturstöd, kommer att presentera rapporten. Det efterföljs av ett samtal med kulturpolitiker med erfarenhet från kommunal och regional nivå.

Läs mer om och anmäl dig till webbinariet nedan.

Anmäl dig här

Foto: Pixabay.