Medlemmar i Regionföreningen Stockholm-Uppland-Gotland kallas till årsmöte!

När? Den 30 mars 2023 kl. 17.30 -20
Var? Riksföreningens kansli, Oxtorgsgränd 2, Stockholm

Eftersom regionföreningen har fått ändrade förutsättningar för att kunna fortsätta sin verksamhet – läs mer på https://www.biblioteksforeningen.se/nyheter/sa-forandras-foreningens-regionala-verksamhet/ – är det viktigt att medlemmarna kommer till årsmötet för att diskutera och besluta om regionföreningens framtid. Regionföreningen behöver både engagerade medlemmar och namn till styrelsen för att kunna fortsätta framöver.

Anmäl deltagande till årsmötet på https://forms.gle/p9YK7ENq23CZkJd6A

Anmäl intresse för att gå med i styrelsen till sammankallande för valberedningen, Patrik Schylström på p.schylstrom@hotmail.com

Styrelsen skickar årsmöteshandlingar till de som anmält sig till årsmötet.

Det utgår ett bidrag för den som vill komma med och äta middag efter årsmötet.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Angela, Annika, Björn, Lisa, Maria, Philippa