Välkommen till Regionförening Södra Svealands årsmöte i Örebro!

Ta chansen att vara med att påverka, nätverka och knyta kontakter med kollegor inom biblioteksbranschen i Västmanland, Örebro och Sörmlands län. Delta i nätverk, erfarenhetsutbyten och den kompetensutveckling som en regionförening inom Svensk biblioteksförening har.

Motioner

Ärende, som medlem önskar ta upp på årsmötet, ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet, onsdag 7 februari. Mejla till ordföranden, se kontaktuppgifter nedan.

Program 7 mars

16.30 Välkomstmingel, erfarenhetsutbyte och fika

17.00 Årsmöte

Ca 17.30 ”If dogs run free, then why not we” – Arne Johnsson betraktar Bob Dylan

Anmäl dig senast 1 mars (nytt fönster)

Årsmöteshandlingar Regionförening Södra Svealand 7 mars 2018 (pdf)

Kontakta regionföreningens ordförande vid ytterligare frågor:
Cajsa Broström, Västerås, Kulturutveckling, Region Västmanland
Telefon: 072-1530627
E-post: cajsa.brostrom@regionvastmanland.se

På bilden: Arne Johnsson