Medlemmar i Regionförening Skåne kallas till årsmöte 

Datum och tid: Torsdag 17 mars kl. 17:00
Plats: Dawit Isaak-biblioteket, Bergsgatan 17 i Malmö

Efter mötet får vi en visning av biblioteket och därefter bjuder vi på mat.
Närmare information om eftersitsen publiceras här på hemsidan.
Det gäller även ytterligare möteshandlingar och information som kan tillkomma eller behöver ändras med anledning av pandemin.

Anmälan
För att kunna planera så långt det är möjligt, vänligen anmäl dig via den här länken: https://forms.gle/orxyP2qUK3U6bE588

Varmt välkommen!

Styrelsen
Susanne, Anette, Anja, Carin, Ylva och Ellen

Föredragningslista

Årsberättelse 2021

Ekonomisk berättelse 2021