Välkommen till årsmöte för regionföreningen Västerbotten

Motioner/ärenden som medlem önskar ta upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet, 28 februari

Skicka till Bertine Pol Sundström, ordförande: bertine.pol@umea.se

Anmälan senast onsdag 20 mars Anmälan görs till Bertine Pol Sundström, bertine.pol@umea.se, tel. 090-16 33 73

Det finns möjlighet att delta under årsmötet via webblänk. Ange i anmälan om du önskar delta via länk.

Dag: Torsdag 28 mars, 2019
Plats: Umeå stadsbibliotek, Väven*
Tid: 17.30 Mingel
18.00 Årsmöte
19.30 Gemensam middag*

* Lokal meddelas senare