Årsmötet den 16 april 2020 blir digitalt och därmed bara en timme. 14:00-15:00. Peter Lindes program nedan utgår och vi återkommer med det vid senare tillfälle. Välkomna!

Diskmaskinen: en självlärande informationsdiskbot som stöder i biblioteksarbetet.
Peter Linde berättar om ett nytt projekt med ny teknik

Föredragningslista.

1. Fastställande av föredragningslista

2. Upprättande av röstlängd

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av mötesfunktionärer

5. Granskning av framlagda verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa

6. Ställningstaganden i fråga om motioner och förslag

7. Val av styrelse enl. § 5

8. Val av en revisor och en suppleant för denna

9. Val av valberedning varav en sammankallande

10. Fastställande av föreningens handlingsprogram och verksamhetsinriktning

11. Fastställande av budget

12. Övriga frågor

Anmäl dig till Anna Thordstein, ordförande:
Anna.thordstein@smtm.se

Anmälan senast 9 april.