Regionförening Västerbotten kallar till

ÅRSMÖTE

Dag: Tisdag 27 mars 2018
Plats: Multisalen Upplev, plan 4, Umeå stadsbibliotek, Väven
Tid: 17.30 Mingel
18.00 Årsmöte
19.00 Gemensam middag

Motioner /ärenden som medlem önskar ta upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet, 27 februari.

Skicka till Bertine Pol Sundström, bertine.pol@umea.se, tel 090-16 33 73

Det finns möjlighet att delta under årsmötet via webblänk. Ange i anmälan om du önskar delta via länk.

Föreningen bjuder på medlemsmiddag på Rådhuskällaren. Dryck betalas på plats av medlemmarna själva. Anmälan till middagen är bindande. Ange i din anmälan om dun önskar delta vid den gemensamma middagen.

Välkommen önskar styrelsen!