Statens medieråd har ett regeringsuppdrag att identifiera, sammanställa och sprida metoder som kan motverka att barn och unga utsätts för rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet. En rapport presenterades för regeringen 1 mars.

Detta är det första av tre panelsamtal som kommer att livesändas under våren 2023. Webbinariet arrangeras i samarbete med Barnombudsmannen. Paneldeltagarna består av representanter från Brottsförebyggande rådet (Brå), Barnombudsmannen, Forum för levande historia samt Statens medieråd.

Under detta webbinarium kommer man att diskutera det nuvarande kunskapsläget, försöka definiera och ringa in rasism och annan fientlighet på nätet samt placera detta i ett större sammanhang. Enligt Statens medieråds nya rapport är det svårt att särskilja rasism och liknande fientlighet på nätet från det som händer på skolgården och i andra sammanhang – allt går in i vartannat. En bred kunskap om rasism och liknande fientlighet, och hur detta uttrycks och påverkar barn och unga, gör det lättare för vuxna som arbetar nära barn att hantera händelser och bemöta drabbade.

Under webbinariet kommer man också att prata om vilka aktörer som kan och bör ha ansvar för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott bland barn och unga, samt vilka metoder och förhållningssätt som skulle kunna fungera för att motverka detta.

Sändningslänk kommer skickas ut till anmälda deltagare inför webbinariet. Webbinariet kommer livesändas på Statens medieråds youtubekanal.

Anmäl dig här

Övriga panelsamtal i serien kommer att sändas 19 april samt 10 maj, båda kl. 11.00-12.00.

Foto: Unsplash.