Lisa Dahlquist, doktorand vid institutionen för kulturvetenskaper, avdelningen för ABM, på Lunds universitet berättar om sin avhandling:

”Mitt forskningsintresse rör folkbibliotekets roll i ett digitalt och socialt hållbart samhälle. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur folkbibliotek arbetar med att skapa förutsättningar för digital delaktighet och informationskunnighet. Fokus ligger i synnerhet på vad som på engelska benämns som civic literacy och hur detta kan förstås utifrån perspektiv på (folk)bildning, medborgarskapande och demokratiutveckling.”

 Läs mer om Lisas forskning här!

Arrangemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Ingen föranmälan krävs för att lyssna på föreläsningen.
Efter föreläsningen finns möjlighet för den som vill att fortsätta umgås på en närliggande restaurang. Särskild anmälan till detta kommer att gå ut längre fram.

Välkommen!