Den 9–15 oktober 2023 arrangeras Banned Books Week Sverige– ett återkommande evenemang som uppmärksammar fri tillgång till litteratur och information.

Yttrandefriheten världen över står inför en mängd både nya och gamla hot. Auktoritära krafter växer och böcker förbjuds och censureras även i samhällen som tidigare betraktats som öppna. Demokratins främsta utposter, bibliotek och skolor, utsätts för påtryckningar, även i Sverige.

Banned Books Week Sverige är ett sätt hålla samtalet om det fria ordet levande och ett kraftfullt försvar för allas rätt att läsa. Boken är ett av de främsta sätten att sprida tankar och idéer. Förbjuds en bok förbjuds även de tankar och idéer den förmedlar.

Banned Books Week lanseras för första gången på bred front i Sverige och äger rum den 9–15 oktober 2023, cirka en vecka efter att evenemanget uppmärksammas internationellt. Under Banned Books Week Sverige uppmärksammar vi litteratur som är eller har varit förbjuden någonstans i världen.

Om Banned Books Week

Banned Books Week Sverige arrangeras av nätverket Banned Books Week: Sweden som koordineras av Svenska PEN och Dawit Isaak-biblioteket. Nätverket är en del av Banned Books Week Coalition som förenar en rad internationella organisationer med syftet att uppmärksamma och sprida kunskap om förbjuden litteratur. Banned Books Week har arrangerats i USA sedan 1982 och startades som en reaktion på de växande utmaningarna med spridningen av böcker i skolor, bibliotek och bokhandlar.

Delta i Banned Books Week Sverige

Arbetar du på bibliotek eller bokhandel är detta ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma förbjuden litteratur. Läs mer om hur du deltar på Svenska PEN:s hemsida, länk öppnas i ny flik.