Kan vi tala om kvalitet för barnlitteratur utifrån hur böcker är skrivna/utformade, eller bör barnlitterär kvalitet bedömas utifrån vad barnen uppskattar?

Välkomna till ett webbinarium som tar upp frågor från Karl Berglunds artikel Kvalitetslitteraturen och folkbiblioteken, i ett samtal där bibliotekarier berättar om sin erfarenhet av att göra barn delaktiga i urvalsprocessen. Medverkande är Sanna Barsk, barn- och ungdomsbibliotekarie samt biträdande chef vid Kiruna stadsbibliotek, och Karin Evemalm, barnbibliotekarie vid Huskvarna bibliotek. Samtalsledare är Anna Hansson, konsulent vid Biblioteksutveckling Västra Götalandsregionen.

Webbinariet sker i samarbete med Västra Götalandsregionen och är en och tematisk vidareutveckling av innehållet från Mediekonferensen 2024. Du behöver dock inte ha sett på Mediekonferensen för att närvara på webbinariet.

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar på folkbibliotek eller inom regional biblioteksverksamhet.

Läs mer och anmäl dig via Digitekets webbplats, länk öppnas i nytt fönster!