Välkommen att fira det allra bästa inom nordisk kultur.

Syftet med festivalen är att lyfta nordisk kultur med anledning av Nordiska rådets prestigefulla priser.

Nordiska rådets priser tilldelas i kategorierna film, litteratur, barn- och ungdomslitteratur samt musik och miljö. Syftet med Nordiska rådets priser är att öka intresset för den nordiska kulturgemenskapen och det nordiska miljösamarbetet samt att erkänna framstående konstnärliga och miljömässiga insatser. Priserna ska bidra till att synliggöra och lyfta fram det nordiska samarbetet.

Best of Norden arrangeras sedan 2013 av Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Kulturbyrån, på uppdrag av Nordisk Film & TV fond, i samarbete med Nordiska museet, Föreningen Norden och Svenska filminstitutet. Syftet med festivalen är att lyfta nordisk kultur med anledning av Nordiska rådets prestigefulla priser.

Här kan du läsa mer om Best of Norden, öppnas i nytt fönster!