Välkommen till forskarforumet Angelägen forskning som denna gång fokuserar på bibliotek och beredskap.

Forskaren Anna McWilliams, Totalförsvarets forskningsinstitut, och Linda Wagenius, Biblioteksutveckling Gotland, samtalar om bibliotekens beredskap. Vad är det vi ska skydda oss mot? Samtalet tar sin utgångspunkt i hur hotbilden mot kultur, kulturarv och bibliotek egentligen ser ut.

Om Angelägen forskning

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet, Digiteket och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.

Läs mer om Angelägen forskning på Digitekets hemsida, länk öppnas i nytt fönster!