Välkommen på rundabordssamtal!

Vi kommer ha en dialog om rapporten Bibliotek på entreprenad som blir rådgivande för styrelsens beslut.

2011 tog styrelsen för Svensk biblioteksförening följande beslut angående ställningstagande:

”Mot bakgrund av detta anser Driftsformsrådet att Svensk Biblioteksförening inte ska ta ställning för eller emot bibliotek på entreprenad. Föreningen verkar för att ”Alla människor har under alla skeden i livet god och likvärdig tillgång till en biblioteksservice av hög kvalité som omfattas av en ändamålsenlig bibliotekslag och en välutvecklad nationell bibliotekspolitik.” Detta mål är lika giltigt oberoende av driftsform. Svensk Biblioteksförening företräder en god offentligt finansierad biblioteksverksamhet, oberoende av huruvida verksamheten sker i offentlig eller privat regi. Föreningens bibliotekspolitiska synsätt ska vara driftsformsneutralt.”

Under eftermiddagens samtal utgår vi från följande frågeställningar:

• Ska föreningen ta uttalad ställning i frågan om att driva bibliotek på entreprenad?
• Vad är det vi ska ta ställning för eller emot?
• Hur ska i så fall ett ställningstagande formuleras?

_____________________________________________________________________________
Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.