Biblioteken och Agenda 2030

En digital halvdagskonferens

Hur hänger den dagliga biblioteksverksamheten ihop med FN:s globala hållbarhetsmål? Hur ser den bibliotekspolitiska utvecklingen ut i förhållande till Agenda 2030 i Sverige och i världen? Vad kan vi göra tillsammans? Vilket är nästa steg?

Välkommen till en förmiddag med föreläsningar, inspiration och workshop!

Länk till anmälan >>

 

PROGRAM

0900-0915 Teknikkoll och digitalt mingel

0915-0920 Välkomstord och information om dagen
Jenny Hallström, ordförande SFIS Syd & Susanne Ek, ordförande Regionförening Skåne
 

0920-1015 Biblioteken och hållbarheten: Agenda 2030:s genomslag globalt och lokalt
Föreläsning med frågestund inklusive bensträckare
Hur hänger den dagliga biblioteksverksamheten ihop med FN:s globala hållbarhetsmål?
Hur ser den bibliotekspolitiska utvecklingen ut i förhållande till Agenda 2030 i Sverige och i världen?
”I den här presentationen ger jag en överblick av hur bibliotek och Agenda 2030 hänger ihop, ger exempel på biblioteksverksamhet som bidrar till en hållbar utveckling miljömässigt, ekonomiskt och socialt och berättar om hur biblioteksföreningar både nationellt och internationellt arbetar för att uppnå FN:s sjutton hållbarhetsmål till 2030.”
Karolina Andersdotter, doktorand Åbo akademi, ledamot i EBLIDA:s expertgrupp European Libraries and Sustainable Development Implementation and Assessment

1015-1030 Paus

1030-1110 Globala målen i danska folkbibliotek – mellan eldsjälar och strukturer
Föreläsning med frågestund. Hålls på engelska.

Om nätverket DB2030, festivalen ”Verdens Bedste Løsninger LIVE!” och om nya relationer.
Varför och hur arbetar vi som biblioteksanställda lokalt, nationellt och internationellt med de globala målen?
Vilka är perspektiven, vilka agendor står på spel och vad är nästa steg?
Thomas Sture Rasmussen, Innovations- og Strategiudvikler Ballerup Bibliotekerne/DB2030

1110-1120 Paus  

1120-1140 Gruppdiskussioner och idéutbyte utifrån två olika frågeställningar

1140-1150 Uppsamling och avslutning