Kultur i Halland – Regionbibliotek tillsammans med Svensk biblioteksförening region Väst och Biblioteken i Falkenberg anordnar en demokratistärkande dag där vi sätter demokratins utmaningar och möjligheter i centrum.

Program
09:30–10:00 Fika
10:00–10:10 Inledning
10:10–11:00 Karin Linder, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening
11:00–11:50 Jonathan Lundberg, frilansjournalist och författare
Lunch på egen hand
12:50–13:40 Brit Stakston, mediestrateg och författare
13:40–14:10 Ania Szczeklik och Mia Persson Willén, demokratiutvecklande bibliotekarier med fokus på fri åsiktsbildning, Biblioteken i Kungsbacka
Fika
14:40–15:10 Martin Memet Könick, bibliotekschef/avdelningschef Bibliotek och demokrati i Landskrona stad
15:10–16:00 Panelsamtal med föreläsare och reflektion. Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, medverkar i panelsamtalet och avslutande reflektion tillsammans med Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland, FD.
Tiderna är ungefärliga och att det kan förekomma ändringar.

Presentation av medverkande:
Karin Linder, generalsekreterare på Svensk biblioteksförening
Alla pratar om det demokratiska uppdraget – men vad betyder det?

Jonathan Lundberg, frilansjournalist och författare:
”På 1920-talet beskrevs massmedierna som demokratins dödgrävare. På 2020-talet beskrivs de sociala medierna likadant. Där sprids hat, lögner och propaganda snabbare än någonsin förr. Men när dagens historiker förklarar varför demokratin befann sig i kris för hundra år sedan pekar de inte främst på massmedierna, utan snarare på ekonomiskt kaos, den stora depressionen. Vad kommer morgondagens historiker att säga om vår tid? Följ med på en historisk odyssé, genom hundra år som formade internet.”

Brit Stakston, mediestrateg och författare:
Medier, digitalisering och demokratin – vart är vi på väg?
Brit Stakston reflekterar över digitaliseringen av samhället och nätets påverkan på oss som världsmedborgare. Hon beskriver en förändrad spelplanen och hur den kan bli en arena för morgondagens lösningar, ett hopp mitt i all dystopi och oron över demokratins sjukdomstillstånd i stora delar av världen.

Martin Memet Könick, bibliotekschef/avdelningschef Bibliotek och demokrati i Landskrona stad: Martin pratar om konkreta exempel på hur biblioteken och kulturförvaltningen i Landskrona stad jobbar för att sänka trösklarna för alla att delta i demokratin och avdelningens strategier för att verka för det demokratiska samhällets utveckling.

Ania Szczeklik och Mia Persson Willén, demokratiutvecklande bibliotekarier med fokus på fri åsiktsbildning, Biblioteken i Kungsbacka: Ania och Mia berättar om hur de med hjälp av projektet Demokratiska Frizoner för alla i Kungsbacka stärker invånarnas kompetenser och förståelse för hur demokratin fungerar.

Maria Solevid, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet: Panelsamtal med föreläsarna, som avslutas med reflektion.

Maria Solevid är verksam vid statsvetenskapliga institutionen och valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet. Hon forskar om politiskt beteende, bland annat valdeltagande, politiskt deltagande och väljarbeteende.

Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie i Halland, FD – moderator och reflekterande.
Du kan delta på plats i Falkenberg eller följa med i livesändningen, som också kan ses i efterhand. Länk till inspelningen skickas till alla anmälda deltagare och inspelningen kan ses en begränsad tid.

Dagen riktar sig till biblioteksmedarbetare och medlemmar i Svensk biblioteksförening.

Anmäl dig via länken:
https://a.entergate.se/region_halland/bibliotekochdemokrati

Sista anmälningsdag är 27/9 för att vara med på plats och 28/9 för att delta digitalt. Evenemanget är kostnadsfritt.