Välkommen till ett kunskapshöjande webbinarium om bibliotekens roll i totalförsvaret.

Den nationella biblioteksstrategin klubbades igenom i april 2022. Ett av förslagen var att undersöka vilken roll biblioteken har att spela i totalförsvaret. Under pandemin – och nu i ett Europa i krig – har detta testats på olika sätt, och webbinariet är en del i att medvetandegöra kring vikten av att krisplanera i fredstid.

Talare är tidigare stadsbibliotekarie i Västerås, Marie Holmqvist. Där har man länge utforskat bibliotekens roll i totalförsvaret. Detta resulterade i en handlingsplan för skydd och beredskap, i såväl fredstid som vid kris och krig. Under webbinariet berättar Marie också om hur Västerås stadsbibliotek, av sin huvudman utpekat som en samhällsviktig verksamhet, spelar en viktig roll i kommunens krisberedskap.

Ingen anmälan krävs. Webbinaret spelas inte in.

Läs mer om och anslut dig till webbinariet här, länk öppnas i nytt fönster!

Foto: Andrew Neel, Unsplash.