Svensk biblioteksförening – Regionförening Väst hälsar välkommen till en fortbildningsdag för all bibliotekspersonal inom alla typer av bibliotek.

Vad betyder kompetens? Vilken kompetens behövs? Hur skapar vi förutsättningar för att allas kompetens tas tillvara? Det var frågeställningar som diskuterades och debatterades på Biblioteksdagarna i Helsingborg i våras. Nu vill Regionförening Väst fortsätta denna diskussion med en fokusdag på samma tema men med lite annat innehåll.

 

Moderator för dagen är Jenny Lindberg, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

9.00 Samling med fika
9.30 – 9.40 Välkommen – Annelie Janred, ordförande Regionförening Väst
9.40 – 10.55 Om lärande och kompetens i organisationen och kollegialt lärande – exemplet Digitalt först Cecilia Gärdén och Kajsa Lunde, Kultur i Väst

Bensträckare 20 min

11.00 – 11.40 ”Jag tror det behovet kommer explodera. ” En undersökning om hur nyexaminerade bibliotekarier och journalister upplever sin kompetens i yrkespraktiken i förhållande till utbildningsinnehållet. Aurora Chevlin UTGÅR

11.20 – 11.40 Hur kan samverkan mellan olika bibliotekstyper ske, diskussion.

11.40 – 12.10 Vad kan jag få ut av expertnätverken? Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening
12.10– 13.15 LUNCH
13.15 – 14 En utbildningsöversikt – om de ämnesmässiga och formella ramarna för landets B & I-utbildningar.  Jenny Lindberg, BHS
14 – 14.45 Bibliotekariens praktiska kunskap. Om en förändrad yrkesroll och de kunskapsmässiga, samhällsmässiga och etiska utmaningar som bibliotekarien ställs inför i sin arbetsvardag Eva Schwarz, Södertörns högskola
14.45 – 15.15 Framtidens bibliotekarier och deras arbetsmarknad Anna Troberg, DIK

Avslutning med kaffemingel och bakelse!

Kostnad: 500 kr, lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag: 30 oktober

Här anmäler du dig

 

Varmt välkommen med din anmälan!

Styrelsen för biblioteksföreningen i region Väst