Bibliotekstinget är en konferens som genomförs varannat år i samarbete med och mellan stadsbiblioteken i Eskilstuna, Västerås och Örebro, de regionala biblioteksverksamheterna i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län samt Örebro universitetsbibliotek och högskolebiblioteket vid Mälardalens Högskola. Syftet med konferensen är att beslutsfattare i de tre länen – verksamhetsansvariga tjänstemän, bibliotekschefer och politiker – ska få kunskaper om vad som pågår runt om i Bibliotekssverige just nu.

Årets tema är alternativa fakta, ”fake news” och kunskapsresistens. Falska nyheter, propaganda och vinklad information sprids allt hastigare och påverkar både debattklimatet och samhällsutvecklingen. Institutioner som understödjer fri åsiktsbildning och medie- och informationskunnighet blir allt viktigare. Bland årets föreläsare finns Jesper Strömbäck, Åsa Wikforss, Erik Fichtelius och Maja Hagerman.
Fullständigt program för Biblioteksting 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Konferensen har som målgrupp verksamhetsansvariga och politiker i Sörmlands, Västmanlands och Örebro län, men anmälan är öppen för alla intresserade. Sista anmälningsdag är 25 september.
Anmälan till Biblioteksting 2017 (öppnas i nytt fönster)