Bibliotopia är en mötesplats för alla som har intresse av biblioteksutveckling. Syftet är att inspirera och öppna upp för diskussion kring bibliotekens demokratiska uppdrag, framtida möjligheter och utmaningar. Dagen riktar sig i första hand till politiker, biblioteksmedarbetare, kommunutvecklare, kultur-och bibliotekschefer och övriga intresserade.

Hur kan samverkan stärkas för en långsiktig och kraftfull infrastruktur för biblioteken? Hur får vi unga att hitta bildningsglädje? Jerry Määttä diskuterar kvalitetslitteraturens funktioner och möjligheter på biblioteken. Anna Troberg vrider och vänder på bibliotekariernas utsatthet. Kommunpoeten Jimmy Alm berättar om vad han faktiskt gjorde i det stormiga projektet. Dessutom en hel del skratt med Sveriges mest högljudda bibliotekarie. Moderator för dagen är Karin Klingenstierna.
Varmt välkomna!

Kostnad: 300kr + moms (fika och lunch ingår)
Anmälan: Sista anmälningsdag måndag 10 april

Här kan du läsa mer om konferensen och anmäla dig, länken öppnas i nytt fönster!