Välkommen till Bibliotopia, en konferens om bibliotekens framtid

Den årliga konferensen Bibliotopia är en mötesplats för alla som har intresse av biblioteksutveckling. Konferensen har som syfte att diskutera bibliotekens framtida möjligheter och utmaningar och riktar sig till politiker, kommunutvecklare, kultur-och bibliotekschefer, biblioteksmedarbetare och övriga intresserade. Konferensen äger rum i Trollhättan, Folkets Hus den 11 april 2018.

Programmet kommer bland annat att ta upp biblioteket ur ett internationellt IFLA-perspektiv, om bibliotekens urval och inköp och fällande JO-domar, om bibliotekariens arbetsmiljö och om biblioteket som interkulturell arena. Programmet är under arbete och kommer att presenteras i sin helhet i slutet av året.

Bibliotopia (nytt fönster)