Inför årets Bokmässa kommer Svensk biblioteksförening att samarbeta med bland annat Bokmässan, Västra Götalandsregion och Lärarförbundet om MIK.
Under temanamnet Med(ie)vetenhet blir medie- och informationskunnighet ett tema på årets Bokmässa. Frågor kring medie- och informationskunnighet och källkritik (MIK) är något som föreningen jobbar aktivt med. Målet är att nå många nyckelpersoner för att öka just medie- och informationskunnigheten samt att bibliotekarier och lärare ska få en ökad kunskap och värdefulla verktyg i sitt dagliga arbete berättar Bokmässan i ett pressmeddelande.

Bokmässan är Nordens största kulturevenemang. Mässan startade 1985 och hade då 5 000 besökare. Sedan dess har den vuxit betydligt och mottar nu årligen runt 80 000 besök under fyra dagar i september. Mässan är ett spännande evenemang för såväl en branschpublik som för allmänheten. 35% av besökarna är branschbesökare och de två största grupperna bland dessa är lärare och bibliotekarier.