Nick Johnson-Jones kommer till Galaxen på Växjö Stadsbibliotek med föredraget  ”Bryt Upp! Om rasism, etik och rollen som tjänsteperson”. Föreläsningen är gratis och öppen för alla medlemmar i Svensk biblioteksförenings regionförening Sydost.

Program:
13.00-14.30 Föreläsning

14.30-15.30 Fika+workshop

15.30-16.00 Samling+sammanfattning

Till anmälan

Sista anmälningsdagen är 9 oktober!

OBS! Antalet platser är begränsade, max 40 platser!

Kontaktperson är Anna Thordstein, anna.thordstein@smtm.se.