Arbetsgruppen för arkitektur inom LIBER bjuder in dig till att skicka in ett paper för ”LIBER Architecture Group Seminar 2024” som har temat ”Brobygge: bibliotek som engagerade och betrodda nav”.

Seminariet sker på engelska.

Om seminariet

Detta seminarium kommer att sammanföra biblioteksproffs, arkitekter, designers och andra intressenter inom fältet biblioteksarkitektur och designområdet för att dela insikter och utforska utmaningarna och möjligheterna för att forma bibliotekens framtid. Vi letar efter nya biblioteksprojekt i Europa, men ämnen kan inkludera, men är inte begränsade till:

  • Innovativa biblioteksutrymmen: Utveckling av biblioteksutrymmen, från traditionella till flexibla och multifunktionella konstruktioner.
  • Hållbarhet och miljöpåverkan: Strategier för att utforma miljövänliga och hållbara biblioteksbyggnader.
  • Digital transformation: Den digitala transformationens inverkan på biblioteksarkitektur och design.
  • Samhällsengagemang: Designa bibliotek som fungerar som levande gemenskapsnav.
  • Tillgänglighet och inkludering: Skapa biblioteksutrymmen som är välkomnande och tillgängliga för alla besökare.
  • Bevarande av arv: Strategier för att bevara historiska bibliotek samtidigt som moderna behov tillgodoses.
  • Adaptiv återanvändning: Konvertera befintliga strukturer till funktionella och effektiva biblioteksutrymmen.
  • Framtida trender och nya teknologier: Utforska framtiden för biblioteksarkitektur i en föränderlig miljö.

Alla inlämningar kommer att genomgå en ”peer-review-process”. Utvalda författare kommer att bjudas in att presentera sina arbeten under LIBER Architecture Group Seminar på eh KBR i Bryssel den 26 april 2024.

Skicka in din sammanfattning (250–300 ord) tillsammans med kontaktinformation till lag@libereurope.org senast den 29 januari 2024. Godkända författare kommer att meddelas senast 15 februari 2024 och bör lämna in sin fullständiga presentation senast 1 april 2024. För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta lag@libereurope.org. Vi ser fram emot ditt deltagande och utbytet av innovativa idéer som kommer att forma framtiden för biblioteksarkitekturen i Europa.

Read the whole text in English here, pdf opens in new window.

Foto: Unsplash.