Välkommen till ChALS 23 september 2020

​Årets ChALS-konferens går av stapeln den 23 september 2020. Titeln är ”Libraries in times of crises – challenges and opportunities” och i spåren av coronapandemin kommer den att hållas digitalt.

Konferensen är gratis för dig som är student. Om du är student behöver du tillägga detta i anmälan samt skriva vid vilket universitet eller högskola du studerar.

Klicka här för att anmäla dig

Programmet för ChALS 2020
Hela ChALS kommer att hållas digitalt.
09:45 Loungen öppnar – mingel för den som vill
10:00 Moderator Jonas Gilbert, bibliotekschef vid Södertörns högskola, hälsar välkommen
10:05 ”Sverige – den sista teknokratin?” – Karl Palmås, docent vid Chalmers tekniska högskola
10:30 Paus
10:40 ”En plats för alla? Biblioteket, digitaliseringen och det mellanmänskliga mötet”, Eva Schwarz, lektor, och Stina Bäckström, lektor, båda vid Södertörns högskola
11:00 Paus
11:10 Keynote: ”Hvorfor er bibliotekene viktig i krisetider?​”, Andreas Vårheim, professor vid UiT The Arctic University of Norway
12:00 Lunch
13:00 ”Året då allt blev digitalt – möjligheter och utmaningar”, Alastair Creelman, e-lärandespecialist, omvärldsbevakare och projektledare, Linnéuniversitetet
13:20 Paus
13:50 Diskussionsgrupper: Erfarenhetsutbyte – du som deltagare väljer själv vilket spår du vill vara med på.
  • Öppen vetenskap: Jessica Lindholm, bibliotekarie, Chalmers bibliotek och Sverker Holmgren, professor, Chalmers tekniska högskola
  • Undervisning: Marco Schirone, undervisande bibliotekarie och doktorand, Chalmers bibliotek, och Miritt Ziritt, samordnare undervisning, KTH bibliotek
  • Biblioteksrummet: Anette Eliasson, sektorschef för Göteborg Stads Folkbibliotek, och Jenny Kihlberg, biträdande bibliotekschef, Göteborgs universitet, Humanistiska Biblioteken
14:20 Paus
14:50 Librarian Reserve Corps, Stacy Brody, bibliotekarie vid George Washington University, och Sara Loree, bibliotekarie vid St. Luke’s Health i Boise
15:10 Paus
15:40 Keynote: ”Resilient and Responsive: Libraries Building from Strength to Inspiration and Action”, Lisa Janicke Hinchliffe, professor vid University of Illinois
16:25 Tankar för dagen med Jonas Gilbert och Ann-Sofie Axelsson, chef för Chalmers bibliotek
16:40 Slut
Programmet är preliminärt och kan komma att justeras.
Om du har frågor om årets ChALS-konferens är du alltid välkommen kontakta arrangörerna via chals.lib@chalmers.se​.