Alla elever ska enligt skollagen få tillgång till ett skolbibliotek, en rättighet som inte kommer elever till del. Samtidigt har vi ett flertal skolbibliotek som saknar bemanning. Och vad är egentligen ett skolbibliotek utan en skolbibliotekarie?

Ingen skulle väl säga nej till att alla Sveriges elever ska få en utbildning med hög kvalitet. Och få ifrågasätter väl att skolbiblioteken har en viktig roll att spela här? Kungliga bibliotekets forskningsöversikt visar att välfungerande skolbibliotek med kompetent personal bidrar till elevernas lärande. Så varför går det så långsamt?

Svensk biblioteksförening har tillsammans med Fackförbundet DIK räknat på vad bemanningen av Sveriges skolbibliotek faktiskt skulle kosta. Den nya rapporten presenteras och diskuteras av beslutsfattare och intressenter från såväl nationell och kommunal nivå.

Medverkande:
Helen Öberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Jakob Amnér, ordförande, Sveriges elevråd – SVEA
Cecilia Brinck, vice ordf beredningen för utbildningsfrågor, SKL
Karin Linder, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
Anna Troberg, förbundsordförande, DIK – facket för kultur och kommunikation
Anders Sahlman, moderator, Vetenskap och Allmänhet