Välkommen till ett digitalt frukostevent där du får lära dig mer om konspirationsteorier, vilka konsekvenser de riskerar att få på samhällsnivå och vad vi gemensamt kan göra för att bemöta dem på bästa sätt.

Internet och sociala medier har gjort det enklare att sprida desinformation och konspirationsteorier än någonsin tidigare. Det sägs att vi lever i en tid av ”infodemi” och ”information disorder” där fakta och kunskap ständigt utmanas av alternativa sanningar.

Eventet är online och kostnadsfritt.

Medverkar gör:
Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria
Per Enerud, senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar
Kalle Thunell, nätaktivist och moderator i Facebook-gruppen #jagärhär

Här kan du läsa mer och anmäla dig!

Foto: Kristina Alexanderson