Välkommen till en inspirerande föreläsning med Sara Lerén, UX-strateg och tillgänglighetsexpert.

Biblioteken har ett brett och mångsidigt uppdrag. De ska vara tillgängliga för alla och anpassade till den mångfald av behov som finns hos invånarna. När världen krisar blir uppdraget än mer utmanande, men ger också möjligheter att skapa nytta och värde på nya sätt.

I UX-världen finns en lång tradition av att designa inkluderande och dra nytta av mångfalden inom mänskligt beteende. Det finns många olika verktyg att använda för att utforma tillgängliga, hållbara och värdeskapande lösningar. Under denna föreläsning kommer Sara att gå igenom ett par verktyg som kan underlätta arbetet med att designa, utveckla och utvärdera olika typer av biblioteksupplevelser.

Föreläsningen blir en kombination av teori och praktiska övningar där du kommer att få utforska inkluderande design, användning och nytta. Övningarna är valfria och det går lika bra att bara vara med och lyssna. Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar på folkbibliotek i Sverige och är nyfiken på användarorienterade arbetssätt och metoder.

Anmäl dig senast 24 maj. Möteslänk skickas ut senast dagen före.

Läs mer och anmäl dig via Västra Götalandsregionens webbplats.

Föreläsningen är ett samarbete mellan de regionala biblioteksverksamheterna i Västra Götalandsregionen, Blekinge/Kronoberg, Region Halland, Region Kalmar län, Region Uppsala, Regionbibliotek Västerbotten samt Region Östergötland.

Bild: Från VGR:s webbplats.