Kommer vi år 2022 att konsumera mer falsk information än sann? Informationsbyrån Gartner –  som brukar ha rätt i det mesta – påstår så.

Malmö, 16 oktober
Lokal och tid: Good Morning Hotels, Stadiongatan, 09.15-16.00
Kostnad: 1 190 SEK plus moms
Sista anmälningsdag: 4 oktober 

Stockholm, 17 oktober
Lokal och tid: Meta Noova, Götgatan 11, 09.15-16.00
Kostnad: 1 040 SEK plus moms
Sista anmälningsdag: 3 oktober

Kursanmälan till:
ronny@itpedagogen.com
eller mobil:
070/6647527

Innehåll

Vad är egentligen Det Nya Mediesamhället? Vad har hänt på 20 år? Ett avstamp för resten av dagen.

Internethjärnan – hur den nya tekniken påverkar oss. Vad säger forskningen?

Kommersialismen tar för sig på webben, blir smartare och mindre direkt igenkännbar. Vad betyder det för oss användare? För utbildningen?

Information och nyheter gifter sig med reklamen. Spelar det nån roll egentligen?

Algoritmerna och flödena tar över. Här beskrivs allt du inte visste om hur information idag förpackas och distribueras. Allt beskrivs in i minsta detalj, det är nämligen helt avgörande att i grunden förstå hur algoritmer och flöden formar och bekräftar världsbilder.

Delandet i sociala medier, varför och vad blir effekterna? Kampanjerna, bluffarna och konspirationerna. Nya och aktuella exempel.

Alla dessa hatforum. Vad är det som skrivs? Vilka deltar? Vad händer sedan med hatet?

Hur tänker Google fortsätta hantera sin position? Filterbubblor och faktaranking. Googles och de stora nätjättarnas världssyn styr alltmer vad vi får läsa. Är inte det som händer nu egentligen att betrakta som censur?

Internet som arena för marknadsföring av världsbilder, åsikter och politiskt/socialt kampanjande. Fakta och faktaresistens. Finns det överhuvudtaget en sanning? Hur ska vi i så fall bevisa den och hävda den i en tid när fejkade nyheter och förpackad information blir allt vanligare?

”Gammelmedia” och traditionell journalistik lämnar plats för Det Nya Mediesamhället. Ungdomars konsumtion av nyheter och information via sociala medier och flöden.

Deep fake och faktas chans att hävda sig.

Sist men inte minst – Hur kan det som sker tänkas påverka skolan? gemensam kunskapsinhämtning? synen på världen? demokratin?

Hur ska man ställa sig till den fråga som dagen inleddes med?

Kursen avslutas med en sammanfattning av de viktiga frågeställningarna och givetvis skickar jag med förslag på saker att diskutera och fundera över.

Välkommen med din anmälan!